Bone interieurwerken & WILVO; In gesprek met Henk Bone en Rob Lemmens.

april 2022

Op dinsdag 9 maart jl. werd Henk Bone (Directeur Bone Interieurwerken) gekroond tot Ondernemer van het jaar binnen de gemeente Bergeijk. De prijs werd voor de twaalfde keer uitgereikt tijdens het OndernemersContact Bergeijk. Namens WILVO was Rob Lemmens (CEO bij WILVO) aanwezig. Tijdens deze avond vond er ook een veiling plaats voor het goede doel, bij opbod werd een bank geveild (afkomstig uit het voormalige Rabobankgebouw aan ’t Hof). WILVO ging met de bank aan de haal, waarop Henk Bone direct aangaf het goede doel nog steeds te willen steunen. Zijn ‘bod’ voor een kop koffie op de bank bij WILVO werd door Rob Lemmens geaccepteerd; tijd voor een ‘goei’ gesprek op ’t benkske tussen twee échte Bergeijkse bedrijven, met de wortels diep verankerd in de lokale gemeenschap.

“De Bergeijkse ondernemer legt de prestatielat op het cijfer 9. Dat maakt dat binnen onze gemeente een breed scala aan bedrijven -actief in legio segmenten- op toplevel presteert, zowel nationaal als internationaal.”
– Henk Bone –

De verschillen tussen WILVO en Bone Interieurwerken zijn op papier enorm groot. Neem alleen al de omvang, de organisatiestructuur en het feit dat Henk Bone al ruim 30 jaar actief is als zelfstandig ondernemer. Daartegenover Rob Lemmens die als CEO aan het roer staat van een bedrijf met investeringsmaatschappij Borromin Capital als financieel eigenaar. (In de lente van 2019 droeg WILVO een meerderheidsbelang over aan Borromin Capital Fund IV, red.) Tijdens het gesprek werd al snel duidelijk dat de verschillen op veel andere gebieden minimaal zijn. Zowel Henk als Rob leiden de bedrijven vanuit de visie dat de Bergeijkse wortels een essentieel onderdeel zijn van het bedrijfs-DNA. Bone Interieurwerken en WILVO kunnen niet zonder Bergeijk én Bergeijk kan niet zonder hen, toch?

“Ik kan enorm genieten van de Bergeijkse ondernemer. De drive om succesvol te zijn en bij tegenslag niet direct bij de pakken neer te zitten, dat is echt kenmerkend voor de bedrijven hier. Ik ben ook van mening dat de Bergeijkse ondernemer de prestatielat standaard op het cijfer 9 heeft liggen. Dat maakt dat binnen onze gemeente een breed scala aan bedrijven -actief in legio marktsegmenten- op toplevel presteert, zowel nationaal als internationaal. We zijn alleen al om die reden belangrijk binnen de Brainport regio.” Henk spreekt de woorden bijna uit in speechvorm, waarna Rob Lemmens hem aanvult met de woorden ‘aandacht’ en ‘respect’. Volgens hem ook kenmerkend voor de manier waarop we hier met en voor elkaar werken.

Ondernemen in en voor Bergeijk
Rob: “We zijn diep verankerd in de lokale gemeenschap. Dit is van oudsher zo en ik vind het ook enorm belangrijk dat dit zo blijft. Als je me dan de vraag stelt of wij niet zonder Bergeijk kunnen, dan beaam ik dat. Alleen al om het feit dat we in de praktijk zien dat werknemers die woonachtig zijn in Bergeijk (groot Bergeijk, red.) enorm goed passen binnen ons bedrijf. We spreken dezelfde taal, begrijpen elkaar en we stropen de mouwen op. Overigens mag je de cirkel wel iets groter maken dan alleen het Bergeijkse, anders maken we onszelf voor het werven van nieuwe collega’s wellicht iets te lokaal. Ook iemand uit Eersel of Valkenswaard past perfect bij WILVO.” Henk knikt instemmend; een gelijkenis en gezamenlijk inzicht tussen WILVO en Bone Interieurwerken is getrokken.

“WILVO is vanuit vroeger diep verankerd in de lokale gemeenschap. Dat is nu nog steeds zo en ik vind het enorm belangrijk dat dit zo blijft.”
– Rob Lemmens –

Het werd al aangehaald; de positie van Bergeijk binnen de Brainport regio. “Omdat we hier in Bergeijk ‘slim’ ondernemen en altijd openstaan voor samenwerking, stellen we binnen de Brainport regio ook echt wat voor. Sterker nog ‘hier’ (Kempen regio red.) werken we volgens mij écht samen en beperken we ons niet tot enkel mooie woorden. Als WILVO hebben we met verschillende metaalbedrijven uit Bergeijk decenniaoude samenwerkingen. Voor de buitenwereld lijken we vaak concurrerende metaalbedrijven, maar we hebben elkaar juist keihard nodig. Ik zeg ook weleens dat de wereld veel te groot is om binnen Bergeijk klein en krampachtig te denken. Iedereen kan zijn plek in de keten afdwingen als er topwerk wordt geleverd.” Woorden die met kracht door Rob worden uitgesproken. Henk: “Dat geldt zeker ook voor ons. We beheersen ons kunstje, maar zonder goede lokale partners zijn we nergens. Betekent overigens niet dat we te werk gaan als een soort sociale instelling. Onder aan de streep moet er wel brood op de plank komen bij al die gezinnen waarvan iemand werkt bij Bone of WILVO. Dat mogen we niet vergeten. Dat betekent dat je altijd zoekt naar de balans tussen ‘ondernemen’ en ‘mens blijven’. We ondernemen in die zin in Bergeijk en vóór Bergeijk.”

Ondernemen is investeren
“Investeren als ondernemer zie ik tweeledig. Bij Bone investeren we veel in ons bedrijf; stilstand is immers achteruitgang. Anderzijds investeren we ook in de lokale gemeenschap, daar waar onze mensen wonen en leven. Niet omdat het moet, het is wat mij betreft gewoon heel belangrijk. Dus, waar we een rol van betekenis kunnen spelen in de lokale gemeenschap, daar doen we dat. Of het nu gaat om een glasvezelverbinding naar ons dorp of een tribune voor de voetbalclub (RKSV De Weebosch, red.), ik laat mezelf gelden en probeer zoveel mogelijk mensen mee te krijgen.” Rob luistert naar Henk zijn betoog en vult hem aan: “Ik zie die tweeledigheid ook op een andere manier. Bij WILVO groeien we enorm hard. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de logistiek. Dagelijks rijden we met tientallen vrachtwagens het dorp in en uit. Daarmee wil ik zeggen dat we ook ‘gebruik’ maken van de faciliteiten in Bergeijk. We kunnen als WILVO dan ook best iets terug doen voor onze gemeenschap. Ik weet bijvoorbeeld hoe ongelofelijk belangrijk Theater De Kattendans is voor Bergeijk. Het is echt een uithangbord. Van heinde en ver bezoeken mensen Bergeijk alleen al voor De Kattendans. Voor ons reden genoeg om daar als hoofdsponsor actief te zijn, want dit moet zo blijven.”

Terug naar het investeren. Henk kan investeren als zelfstandig ondernemer, Rob als CEO van een bedrijf met een financieel eigenaar. Wat betekent dit in de praktijk? “Ik probeer het bedrijf te runnen als een familiebedrijf. Dit betekent dat ik ‘het rondje op de werkvloer’ belangrijk blijf vinden. Evenals het feit dat ik weet wie er bij ons werken. Met een alsmaar groeiend werknemersbestand is dat niet altijd even makkelijk. Alleen al in Bergeijk werken we met zo’n 325 mensen. Er ligt dus een flinke uitdaging wanneer het gaat om het kennen van voornamen.” Zegt Rob lachend. “Maar, als je het hebt over investeren dan is dat sinds de overname door Borromin Capital in 2019 flink veranderd. We gaan voor gezonde groei en daar horen nieuwe technieken en extra capaciteit bij. De noodzaak kun je voorspellen en de terugverdientijd berekenen. Daardoor is investeren soms bijna wiskundig geworden, terwijl we vroeger soms meerdere machines tegelijk op een beurs kochten zonder berekening. Die tijd is voorbij, maar had ook zijn charmes. In de praktijk hebben we nog steeds alle vrijheid om te investeren, maar wel binnen bepaalde kaders. En juist die kaders zorgen voor rust en duidelijkheid. Duidelijk en open communiceren is overigens voor mij dé manier om mijn collega’s mee te krijgen. Elke beslissing die we nemen zou een goede reden moeten hebben, als mijn collega’s daar anders over denken, dan wil ik daar graag naar luisteren. Ik sta nu toevallig wel twee keer binnen een paar weken in de krant… maar ik sta veel liever tussen onze mensen. Henk vult aan: “Ik open in de ochtend en sluit af in de avond. Een rondje door het bedrijf staat ook standaard op m’n to-do list, dat hoort er gewoon bij. Ik wil weten wat er speelt en als ik merk dat het niet lekker loopt met iemand (werk of privé, red.), dan neem ik ‘m apart en gaan we in gesprek. Zo laat ik zien dat ik er voor mijn mensen ben. Als blijkt dat iemand dan beter wat tijd door kan brengen met z’n gezin om wat voor reden dan ook, dan ben ik de eerste die zegt: gaan! Vaak zie je in de praktijk dat ze dan na enkele dagen weer veel beter functioneren. Ondernemen blijft mensenwerk. Ik hoor Rob net over investeren en binnen welke kaders dit bij WILVO wordt gedaan. In principe is het bij Bone Interieurwerken niet heel veel anders. Enkel, kan ik nog steeds in de ochtend besluiten om in de middag een nieuwe machine aan te schaffen. Overigens betrek ik onze mensen bij de investeringen die we doen. Dat zorgt voor betrokkenheid. Ik zie graag dat ze meedenken.”

Als blijkt dat iemand beter wat tijd door kan brengen met z’n gezin om wat voor reden dan ook, dan ben ik de eerste die zegt: gaan!
– Henk Bone –

Succesvol werven
Ook Bone Interieurwerken en WILVO ontkomen er niet aan; het werven van (technisch) talent. “Ik zit al 18 jaar dicht op het vuur bij het Summa College. Een groot voordeel, want de talenten pik ik er daar zo tussenuit. Het grote verschil met vroeger is wat mij betreft dat je jongeren écht perspectief moet bieden en laat zien dat je ze waardeert. Ze willen gehoord worden. Een jongen van 18 jaar is vandaag de dag veel mondiger dan pakweg 25 jaar geleden. Je maakt ze echt niet meer alles wijs. Het gaat ze ook om vrijheid. Dat is een gegeven dat je moet accepteren en waarop je moet anticiperen. Mijn zonen zijn inmiddels beide actief binnen het bedrijf. Ik heb ze de vrijheid geboden om hun eigen keuzes te maken en perspectief geschetst van wat er mogelijk is binnen Bone. Dat hebben ze opgepakt en waar ze ‘vroeger’ riepen ‘Ik ga geen 70 uur per week werken,’ zijn het er nu eerder 80. Dat moet niet, ze willen en doen het zelf. Natuurlijk maakt me dat trots. Ik ben overigens trots op iedereen die bij ons werkt. Toen ik de prijs voor Ondernemer van het jaar in ontvangst mocht nemen, heb ik dat in mijn dankwoord ook laten blijken. Het is dan wel een prijs op persoonlijke titel, maar hij komt iedereen binnen Bone Interieurwerken toe.” Volgens Rob is het belangrijk om je te verplaatsen in de jeugd. Hij zegt daarover: “Ik heb er moeite mee als er wordt gezegd dat de mentaliteit van de jeugd vandaag de dag niet goed is. Wij moeten ons in hen verplaatsen, hun taal spreken en ze (leren) begrijpen. Als een lasser van 22 opeens vertrekt en overstapt naar een ander bedrijf, dan moet je bij jezelf te rade gaan. Ik weet dat het aan de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij WILVO in principe niet kan liggen. Dus dan speelt er iets anders. Bij WILVO is hier gelukkig amper sprake van. We investeren enorm in het opleiden en behouden van onze mensen. Niet zonder reden hebben we de afgelopen jaren dan ook stevig gewerkt aan de branding van WILVO als werkgevermerk. Je moet vandaag de dag echt waarde toekennen aan de manier waarop je als werkgever te werk gaat. Daag je mensen uit, laat zien dat je vertrouwen in ze hebt en maak ze belangrijk. Bovenal is het ook van groot belang om het te accepteren wanneer iemand geen torenhoge ambities heeft. Ik denk overigens ook dat de jeugd van vandaag veel verder is dan dat wij waren op hun leeftijd. Mijn zoon van 15 jaar haalt met behulp van YouTube zijn brommer volledig uit elkaar en hij zet ‘m binnen no time weer helemaal juist in elkaar. Dat is toch fantastisch?! Ik kan er ook echt van genieten als ik zie wat onze jongens in de productie maken. Deze waardering spreek ik persoonlijk uit en bedrijfsbreed schreeuwen we van de daken dat we samen succesvol zijn. Dat geldt voor onze klanten én onze mensen, spreekt Rob trots uit.”

“We hebben de afgelopen jaren stevig gewerkt aan de branding van WILVO als werkgevermerk.”
– Rob Lemmens –

De toekomst
Zet twee echte Bergeijkse ondernemers met elkaar op de bank. Wat volgt is een inspirerend en bevlogen gesprek. Na ongeveer twee uur is het toch echt tijd om het gesprek af te ronden. We werpen daarom een balletje op over de toekomst van beide bedrijven. Rob haakt direct in en spreekt duidelijke taal: “Wij gaan nooit weg uit Bergeijk. Machines kunnen we verplaatsen en gebouwen kunnen we elders huren. Máár, verder groeien en gruwelijk mooie dingen maken, dat blijven we doen vanuit Bergeijk. Want ‘hier’ zijn de mensen die we ervoor nodig hebben. Verder zullen wij als WILVO blijven werken aan gezonde groei van ons bedrijf in lijn met de groeistrategie. Essentieel hierin zijn de strategische overnames van (specialistische) bedrijven in zowel de regio als daarbuiten.” Henk vult Rob aan; mooi om te horen dat zo’n Bergeijks bedrijf ambitieus is en blijft. Ik neem m’n petje af voor hetgeen ze op hebben gebouwd bij WILVO en ben blij dat Rob nu al heeft uitgesproken dat ze in Bergeijk blijven. Dat laatste geldt ook voor Bone Interieurwerken. Op de Weebosch voelen we ons thuis en zijn we op ons best. Wij willen ook de beste zijn en blijven in wat we doen en kansen in de markt grijpen we met beide handen aan. We hebben een geweldig team dat dagelijks werkt aan de meest mooie projecten en zolang we ervoor zorgen dat de klant tevreden is, kunnen we dat ook nog jaren blijven doen. Bovenal moeten we plezier blijven houden in ons werk. Ik ben inmiddels 60 jaar oud en geniet nog dagelijks van m’n werk en de mensen om me heen!”

Bron: De Eyckelbergh
Redactie: Mula Reclamebureau


Van High precision naar Ultra-high precision
juni 2024
Van High precision naar Ultra-high precision V.d. Broek kiest wederom voor een Mitutoyo CNC coördinatenmeetmachine Binnen v.d. Broek zijn er behoorlijk wat...
read more
WILVO Group / TWC De Kempen
juni 2024
WILVO Group | TWC De Kempen Kansen voor jong talent als gemeenschappelijke deler  Met ingang van 1 januari 2024 heeft WILVO Group...
read more
WILVO GROUP neemt METALNET over
oktober 2023
Even better with more control WILVO GROUP NEEMT METALNET OVER. Met de overname van het in Valkenswaard gevestigde Metalnet schaalt WILVO Group...
read more
© 2024 Wilvo Group | Privacy Statement
back to top