Sustainability

Als first tier supplier willen we de regie voeren over de complete supply chain. Dit betekent dat wij ook onze verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat om sustainability en duurzaamheid. Samen met onze partners binnen de supply chain onderzoeken we continu de mogelijkheden om meer en meer inhoud toe te kennen aan sustainability. Binnen WILVO Group zien we dit thema -en de ontwikkeling van een circulaire economie- als een essentieel onderdeel binnen de toekomstbestendigheid van de bedrijven binnen WILVO Group. Onder aan de streep is sustainability een dynamisch proces waaraan we samen invulling geven met klanten en toeleveranciers. With WILVO Group Nature Wins!

We doen er alles aan om zelfvoorzienend te zijn wanneer het gaat om energieverbruik. We maken gebruik van zonnepanelen, aardwarmte en warmte-terugwinning. Daarnaast wordt al ons bedrijfsafval op een duurzame manier gescheiden en verwerkt. ‘Key’ binnen het sustainability-gedachtegoed van WILVO Group is het refurbishen van investeringsgoederen ofwel door ons gemaakte producten. We geven producten een tweede leven en brengen ze terug op het gewenste niveau. We maken ze simpelweg ‘als nieuw’. Dit stelt onze klanten in staat om (her)investeringen uit te stellen, omdat de levensduur/cyclus van producten significant wordt verlengd. We kijken daarbij ook kritisch naar het verpakkingsmateriaal: kunnen we werken met retourverpakkingen? Of kunnen we verpakkingen hergebruiken?

“Met slimme ingrepen naar 30% energiereductie.”


Het reduceren van onze C02-footprint zien we als de grootste en meest voorname uitdaging.

Samen onderweg naar 2030

In 2022 hebben we binnen WILVO Group onze milieudoelstellingen richting 2030 aangescherpt. Het creëren én bewaken van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden staat centraal en vormt een belangrijk onderdeel van ons algemene organisatiebeleid. Alle doelstellingen zijn afgeleid van de merkpropositie van WILVO (think, make en organize). Het realiseren van onze milieudoelstellingen is een verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is binnen WILVO Group. De directie neemt hierin het voortouwen het is vervolgens aan de medewerkers om binnen het eigen functiegebied de werkzaamheden uit te voeren volgens de vastgestelde procedures en werkmethoden. Daarbij motiveren wij onze medewerkers om continu te kijken naar- en open te staan voor voorbetering en optimalisatie. Want alleen samen kunnen we succesvol invulling geven aan onze milieudoelstellingen richting 2030.


think.

Door werknemers te betrekken bij -en onderdeel te maken van- onze duurzame initiatieven en de progressie die we boeken, willen we de awareness op het gebied van Sustainable Thinking verhogen.

make.

We willen onze afvalstromen reduceren met 25% in 2025 en 50% in 2030. Om onze doelstellingen te bereiken maken we flinke stappen. Zo wordt al ons bedrijfsafval op een duurzame manier gescheiden en verwerkt en kijken we kritisch naar het verpakkingsmateriaal. Twee van de vijf bedrijven binnen WILVO Group zijn al ISO 14001 gecertifieerd (WILVO en ITEQ). De overige bedrijven volgen in de nabije toekomst.

organize.

Het reduceren van onze C02-footprint zien we als de grootste en meest voorname uitdaging. Het is immers het belangrijkste doel van het klimaatakkoord en nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 graden Celsius. We willen onze CO2 daarom reduceren met 25% in 2025 en 50% in 2030.Minder kWh verbruik

We hebben de conventionele verlichting (WILVO HQ) vervangen door LED-verlichting en besparen hiermee op jaarbasis 355.000 kWh. Dit vormt zo’n 65% van het energieverbruik van onze verlichting.

Reductie energieverbruik

We hebben geïnvesteerd in sensoren van Sensorfact. Een energiemanagementsysteem voor de (maak)industrie. Met behulp van slimme software kregen we meer inzicht in ons energieverbruik. Door machines die voorheen gedurende de nacht op stand-by stonden nu volledig uit te schakelen, reduceren we ons energieverbruik met 40%.

Herbruikte componenten

Binnen het sustainability-gedachtegoed van WILVO Group is het refurbishen van investeringsgoederen enorm belangrijk. We geven producten een tweede leven en brengen ze terug op het gewenste niveau. Op dit moment refurbishen we 10% van de door ons gemaakte producten.


We maken gebruik van een adiabatisch klimaatsysteem om onze productiefaciliteit te koelen.

Duurzaam koelen en verwarmen

Bij WILVO Group hebben we de afgelopen jaar veel geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen binnen onze productiefaciliteit. Op het gebied van koelen en verwarmen werken we bijvoorbeeld met een adiabatisch klimaatsysteem om te koelen en een WTW installatie (warmte-terugwinsysteem) om onze productiefaciliteit te verwarmen. We maken hierbij gebruik van de warmteafgifte van ons machinepark. De komende jaren ligt bij WILVO Group de nadruk op zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn op het gebied van klimaatbeheersing.


Actueel

No more waste | CEO Rob Lemmens te gast in Philips stadion

Op 15 november jl. was onze CEO, Rob Lemmens, te gast in het Philips Stadion te Eindhoven om ruim 500 ASML-medewerkers mee te nemen in het succes van onze gezamenlijke “No More Waste” initiatieven. Rob vertelde onder andere hoe WILVO al ruim 20 jaar transport tools en flight containers voor ASML op een succesvolle wijze een nieuw leven geeft. Ook werden de mogelijkheden tot het verder uitbreiden van deze circulaire processen besproken…

lees meer

Davy Schiricke QHSE manager

Werken bij WILVO met focus op duurzaamheid “Met werkelijk alles zetten we hoog in. Van investeringen in het machinepark tot aan het verduurzamen van ons bedrijf. WILVO wil in de supply chain echt een wezenlijke rol spelen als het bijvoorbeeld gaat over energiebesparing en het reduceren van afvalstromen. We nemen onze klanten en leveranciers hier ook graag in mee.”

mail direct
© 2024 Wilvo Group | Privacy Statement
back to top